ANALIZA FINANSOWA

Instalacja fotowoltaiczna (PV)

przy średnim miesięcznym rachunku za prąd 270 zł:

4,98 MWh - roczne zapotrzebowanie energetyczne budynku

6,27 kWp - rekomendowana wielkość instalacji fotowoltaicznej

24 967 zł - cena instalacji PV brutto

-5 000 zł - dofinansowanie z programu "MÓJ PRĄD"

-3 394 zł - ulga podatkowa (skala 17%)

        (-6 389 zł przy skali podatkowej 32%)

16 573 zł - rzeczywista cena instalacji PV, po odliczeniach

        (13 577 zł przy skali podatkowej 32%)

Zestawienie i porównanie oszczędności:

327 zł - średni roczny zysk na lokacie bankowej (z kwoty równej cenie instalacji)

3 108 zł - średni roczny zysk na rachunkach za prąd

11 zł - szacunkowa wielkość rachunku za prąd z instalacją PV

Podsumowanie oszczędności w czasie:

15 540 zł - 5 lat

31 080 zł - 10 lat

46 620 zł - 15 lat

93 240 zł - 30 lat

Zwrot inwestycji, przy stale rosnących cenach prądu następuje po 4-5 latach