Farma

Zwana historycznie elektrownią słoneczną, stanowi bardzo opłacalne biznesowo przedsięwzięcie względem nakładów w stosunku do czasu i stopy zwrotu. Proces inwestycyjny dla farmy fotowoltaicznej, w porównaniu do innych rozwiązań w zakresie OZE (Odnawialne Źródła Energii), np. farmy wiatrowej, jest zdecydowanie mniej skomplikowany i czasochłonny, między innymi ze względu na brak konieczności uzyskania zgód środowiskowych. Czas i stopa zwrotu są korzystne i porównywalne do inwestycji dokonywanych w obszarze rynku nieruchomości. Ma jednak tę przewagę, że Inwestor otrzymuje pewny zysk już od momentu uruchomienia farmy, przy jednoczesnej trwałości podzespołów sięgającej 40 lat. Stanowi to szczególnie atrakcyjną formę lokaty kapitału. Co więcej, analizując rynek zachodni, tego typu inwestycje chętnie finansowane są przez różne instytucje a dodatkowo, mogą być również przedmiotem obrotu (np. sprzedaży do funduszy inwestycyjnych lub jako zabezpieczenie finansowania zewnętrznego.

Ze względu na prestiżowy i odpowiedzialny charakter tego rodzaju przedsięwzięć, procesem zajmuje się bezpośrednio kadra zarządzająca, co gwarantuje Państwu doradztwo i fachowość najwyższej jakości.

O naszej 2 megawatowej farmie dla Siarkopolu Tarnobrzeg możesz poczytać pod tym linkiem 

A tak wyglądały początki budowy farmy 520kW w Dobrzelinie, rozpoczętej w trudnych, zimowych warunkach i jej wiosenny finał (fot. luty, kwiecień 2021 r):