FARMA FOTOWOLTAICZNA

czysty duży zysk

Farmy fotowoltaiczne, czyli inaczej elektrownie słoneczne, są bardzo opłacalnym przedsięwzięciem biznesowym pod względem nakładów inwestycyjnych w stosunku do czasu i stopy zwrotu. Proces inwestycyjny dla farm fotowoltaicznych, w porównaniu do innych rozwiązań w zakresie OZE (Odnawialne Źródła Energii), np. farm wiatrowych, jest zdecydowanie mniej skomplikowany i czasochłonny, między innymi ze względu na brak konieczności uzyskania zgód środowiskowych. Czas i stopa zwrotu, przy jednoczesnym wsparciu państwa, jest korzystny i porównywalny do inwestycji dokonywanych w obszarze rynku nieruchomości. Ma jednak tę przewagę, że Inwestor otrzymuje pewny zysk w trakcie aż 15 lat od momentu uruchomienia farmy, przy jednoczesnej trwałości podzespołów sięgającej 30 lat. Stanowi to więc bardzo atrakcyjną formę lokaty kapitału. Co więcej, analizując rynek zachodni, tego typu inwestycje chętnie finansowane są przez różne instytucje a dodatkowo, mogą być również przedmiotem obrotu (np. sprzedaży do funduszy inwestycyjnych lub jako zabezpieczenie finansowania zewnętrznego).

Ze względu na prestiżowy i odpowiedzialny charakter tego rodzaju przedsięwzięć, w naszej organizacji procesem tym zajmuje się bezpośrednio kadra zarządzająca, co gwarantuje Państwu doradztwo i fachowość najwyższej próby.

Tu relacja z budowy jednej z naszych farm fotowoltaicznych o mocy 2 MW: